is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

welke handelingen de aangebleevene Raadsleden z'ch voor de Pnije van het Huis der Gemeente hebben vertoond.

Waarna, de in den Eed genomene Raaden, door de gemelde Beftuureren, andermaal, naar de Kamer van het Committé van Juftitie t.erug geleid zijnde, en zig aldaar voorzien hebbende van het distinctief teken, zijn dezelven, door voornoemde Beftuurers , wederom naar het Plein, voor het Huis der Gemeente, begeleid geworden, en, nk aldaar voorbij de Burgerij gepasfeerd te zijn ter Raadzaale geïntroduceerd, zich plaatfende ter linkerzijde van den Voorzitter des Raadg; terwijl de aangebleevene Leden zich aan deszelfs regtezijde vervoegd hadden, en de Beftuurers, op daartoe geplaatfte Stoelen gezeeten waren, als wanneer door den Voorzitter W. Luderus de volgende Aanfpraak aan den Raad is gedaan: (Zie dezelve in de Bijlage tot lK-t Dagblad dezer Vergadering, III. Deel, Bladz. 414.)

Welke Aanfpraak door den Voorzitter van den'Rand is beandwoord als volgt: (Zie deev'engemelieBijlage, Bladz. 417.)

De Beftuurers van het Comptoir der Grondvergaderingen, hierop de Raadzaal verhaten hebbende, hebben, vervolgends, zowel de aangebleevene als nieuwe Raadsleden, vergezeld van de beide Secretarisfcn van den Raad, zich, twee aan twee, naar het meergemelde Plein begeeven, en zijn, na in die orde de Burgerij gepasfeerd te hebben, wederom ter Raadzaale terug gekeerd; waarop de Voorzitter de nieuwe Raadsleden met de volgende Aanfpraak heeft verwelkomt: (Zie Bijlage als boven Bladz. 419O

Welke in dezer voegen door' den Burger J. Konijnenburg, in naam der nieuwe Leden, is beandwoord geworden: (Zie Bijlage, als boven, Bladz. 42a.)

Waarop de Vergadering, na dat de gew >one trekking der Zitplaatfen was gefchied, des Namiddags ten halt' twee uurén is gefcheiden, geiiJjourneerd wordende tut morgen Voormiddag ten elf'uuren,

A 2 ver-