is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *44 )

ï« geleezen het volgende, aan de orde van rlP„

tamge. van den bnrger C. «K«,É^Xe*£

„ettud, het welke van des volgenden inhoud was: VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

aan den raad der gemeente

van amsterdam, medeburgers! Het heeft uwe Vergadering goedgedagt, de hierna

Itn%lZ^nd& Rekening "eS Verndfeig oS den Jaare 1696, van den burger C. fV. Viseer MaïS dezer Stad met deszelfs daarby geweidAddresS den Raad der Gemeente, den 28 MaartVi., £%i en

do^KÏ6? Va" UW C°mmitté Van F'namiën S dezelve te exannneeren, en uwe Vergadering daaïoo te dienen van confideratiën en advies P

Uw Committé heeft ook de eer gehad, na dezelve ' nauwkeurig geëxamineerd te hebben, in date>Z■ Anril

de geneldrL^3^"^ te berkhten" ^he^ï ïfnf i u» Rekemng» voor zo verre het de uitrekening der bijzondere posten, en de optellingen betreft Cexcept een klein erreur van drie guldens? zeer ?ccu TZiSSl °atf™¥^»n^ en het Veficy van i,^33',5 ' alzins Uitende bevonden heeft en dat hetzelve aan uwe Vergadering daarover niets ver der konde berichten, uit Wde dat bTwmèlde Re

Sreng g * onfaetaalde Pasten, gevoegd

delngTafuweRV?0r^^eft "W Committé eene ^enRing aan uwe Vergadering medegedeeld, naamïijk \

dat