is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ki 3

, Is geleezen bericht van de burgers Gerard Verrifü; Jan Dieder ik Deiman en A. Reesfen, inhoudende de motiven, op welken zij hun Rapport van den aiften Junij 1. 1. gegrond hebben, enz. (*)

De Vergadering is geëindigd des namiddags, teri half twee uuren, en geadjourneerd tot morgen, voormiddag » ten elf uuren.

VERGADERING,

Vrijdag, 14 julij, 1797.

Het derde jaar der Bataaffche Vrijheid.

Vóórmiddags, ten elf uuren.

Voorzitter: j. b'rouWeR Jöachims2.

Is geleezen Circulaire Misfive van het Provincia^ Beftuur van Holland, ten geleide van het noodige getal exemplaarert , in octavo , van de Publicatie, den Sden dezer bij de Nationaale Vergadering gearresteerd , ter kennisgeeVing van de fouten, Welken inden eerften druk van het Plan van Conftirütie zijn ihgelloopen, en in dën tweeden vervaardigd wordehdei) druk, zijn-verbeterd, en zulks, ten einde dezelve exemplaaren in de Grondvergadering van dit District tfc distribueeren:

Waarop, gedelibereerd zijnde , is. goedgevonden", dezelve Circulaire Misfive en bijgevoegde exemplaJ ren , zonder refumptie, te ftellen in handen van de Commisfie ter regeling der Grondvergaderingen, Wegens de Nationaale Vergadering , om het noodige te' verrichten, 6

Is

*XLZ<v i?" bTthU ber,ev*lS ™S ft**** Rapporten , op fomn,i.-

ge Voorltelien der Gemeente , doör het Comptoir der Grondveld™ . gen b, den KMd ingeleverd. in de Bijiagé tot het Dagblad deler V "3 &f*fhg; alzo de Raid goedvonden heeft, de?elten zb tangT JtJtf

al., da overige pometen, doör het Comptoir der Grondveruderin-cn * te* knoptehik «nue Gdnewue zouden zijfi rtedégèdeeta ^ ^Cn#

VIII.- sxus, Kfe