Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

vergadering,

Dingsdag, 3 Oftober, 1797.

Het derde Jaar der Bataaffche Fryheid.

's Middags ten twaalf uuren.

Voorzitter: p. van den BROEKE.

De Voorzitter heeft aan de Vergadering kennis gegeeven, dat de generaale Presmeester de Vries, hem bericht hadde, ontfangen te hebben een Extract uit de Refolutiën van het Committé tot de Algemeene Zaaken van het Bondgenootfchap te Lande, houdende last, om, hier en elders, de quantiteit van óoKaagen, in dienst te ftellen, ten einde de ammunitie vanoorlog, van boord der fchepen, op de Rhede van Texel liggende, naar 's Lands Magazijnen te Delft, te traiifporteeren:

Na deliberatie, befiooten, dit bericht voor notificatie aanteneemen.

Is geleezen Misfive van den burger G. I. Gales, Secretaris en Penningmeester van het Hoogheemraadfchap van Amftelland, houdende kennisgeeving aan deze Vergadering, als Hoogheemraad van Amftelland, dat eenige Ingelanden, zo van Nieuwer-Amftel als van Diemen, gerequireerd hadden, op fundament van de Publicatie van 7 Ocfober 1795; dat hij Secretaris, binnen den tijd van veertien dagen, zoude oproepen alle Ingelanden der contribuëerende Diftricten, onder het voorzegde Hoogheemraadfchap gelegen, ten einde te delibereeren, of de Perfoonen, die door de Reprefentanten des Volks van Amfterdam zijn aangefteld, tot Hoogheemraaden van Amftelland, kunnen aanblijven, ja dan neen; en, zoo neen, dezelve door anderen te doen vervangen,en aftevorderen behoorlijke Rekening en Verandwoording:

TMi deliberatie, goedgevonden, dezelve Misfiv* aan E a te

Sluiten