Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 359 )

• Waarop, gedelibereerd zijnde, is befloo;en, hetzelve rapport in advies te houden , en te; vifi> te leggen, tot. Maandag aanftaanden.

Is geleezen Rapport van het Committé van Algemeene Waakzaamheid, op het addres van den tijdelijken Commandant; N. van Bleijenbttrgh, in het Dagblad der Vergadering, van den ioden November laatstleden, gemeld; ftrekkende om, tot het, zo veefmogelijk, in train brengen van bezuiniging, in de huishouding van het Bureau, hetzelve, uit het tegenwoordig locaal te verplaatfen, in de Wagtkamer, boven de Waag, terwijl alsdan de Wagt der Militairen naar de Loots, op de Botermarkt zou kunnen worden verlegd; tevens met verzoek van geïnformeerd te worden, aanwien de appèl-gelden, welken aan het Bureau zijn geconfigneerd, zullen worden uitgekeerd:

Waarop, gedelibereerd, en in aanmerking genomen zijnde, de kort op handen zijnde reörganifatie, als ook dat de verplaatfing der Wagt, van de bezoldigde Nationaale Guardes en derzelver Wapenkamer, veele kosten en moeiten zouden veröorzaaken, ten zij 'er tevens een militaire Post bij de Wapenkamer bleeve, om, aan de ingeval van brand, te doene bezetting of het verleenenvan adfiftentie, de geweeren te kunnen afgeeven; is overeenkomstig hetzelve rapport, beflooten :

i T- Het Vo°rftel, ter verplaatfing van het Bureau, immers tot zo lange in advies te houden, tot dat de Commisfie ter directie der Reörganifatie, in deze Stad zal zijn aangekomen, wanneer, ingeval dezelve, tot deszelfs werkzaamheeden, een locaal mogte vraagen, over het tegenwoordig locaal van het Bureau, zolange de Huur van hetzelve, ten laste dezer Stad duurt, zal kunnen worden gedisponeerd, en zodanige fchikkingen voor het Bureau van den Staf der Buïgermagt dezer Stad, zullen kunnen worden gemaakt, als debeste, en na den waarfchijnelijk korten duurder tegenwoordige inrigting, minst kostbaar en gemakkelijkst zullen worden geöordeeld; terwijl de Commandant echter, bij deze refolutie, wordt aangemaand,

om

Sluiten