is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 233 )

benoodigdheeden, aan ons zijn overgegeeven, en waartoe wij, met het einde van deze maand,- nog meerder penningen zullen noodig hebben.

In verwagting van uwlieder andwoord,

Heil en Achting!

D. W. ENGERT. P. CRAANDIJK.

Amfterdam, 5 Februarij, 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Waarop, gedelibereerd zijnde, is beflooten, deze Ordonnantie te ftellen in handen van Thefaurieren ordinaris, om het noodige te verrichten, en de Rekeningen in handen van de Burgers Boer en Lans, om dezelven te quiteeren.

Is geleezen Concept-Misfive aan het Committé tot de algemeene zaaken van het Bondgenootfchap te Lande , door het Comptoir van Expeditie en Inkwartiering, aan dezen Raad overgelegd, ten einde 400 compleete Fournitures, den o^ften April 1796 aan gemeld Committé geleend, terug te bekomen:

Waarop, gedelibereerd zijnde, is beflooten, deze Misfive daadelijk aftezenden. En is deze refolutie genomen zonder refumptie.

De Vergadering is geëindigd, des namiddags, ten twee uuren, en geadjourneerd tot morgen voormiddag, ten elf uuren. *

X. stuk, Gg