is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44« 5

Breda> voor reden van vertraaging , dat 'er thandsl fiegts twee Beurtfchippers , van hier op Breda af vaaren , daar 'er bevoorens altoos drie gevaaren hebben, gelijk thands nog drie van Breda op Amfterdam; dat des niettegenftaande de Amfterdamfche Schippers, die van Breda , niet meer dan de helft, in de deeling der vragtloonen, toelaaten, ten bezwaare, zo als zijlieden gelieven te zeggen, van de Bredafche Beurtfchippers.

Oordeeler.de verder, dit inconvenient, ter kennisfe van dezen Raad te moeten brengen, ten einde onderling , zodanige vriendnabuurlijke fchikkingen deswegens te kunnen maaken , als ten meesten welzijn der Wederzijdfche Burgers, zouden behooren; en wel daar in beftaande : ten eerfteri, het aanftellen van een' defden Schipper, van hier op Breda; of, ten tweeden, uvye Schippers te verpligten, zonder onderfcheid vart wiens zijde zij hunne aanftelling hebben bekomen , beurtlings te moeten vaaren.

Voor en al eer uw Committé overgaat, om ü te dienen van confideratiën en advies, moet hetzelve ulieden doen opmerken: eerftelijk, dat het delai der aankomst van Schipper Hermanus de Ruijtcr, (volgends bekomen informatiën) is veroirzaakt door de vorst; —■ zijnde het een vast gebruik bij deze, en meer andere Schippers, welken door Sparendam moeten pasfeeren, niet aftevaaren, ten zij de Kaarsfenlae opHaeiiem, afvaart.

Ten anderen, dat bevoorens van elke Stad, drie Schippers hebben gevaaren, en wel tweemaal per week, naamentlijk: Zondags en Donderdags, dan dat zulks naderhand is veranderd, en bepaald op eens per week, en wel des Donderdags, uit hoofde der weinige aangebragt wordende goederen, en welken zo zeer zijn verminderd , dat naauwelijks één Schipper, zijn behoorlijke vragt, in een week kan bekomen; dat,niettegenftaande 'er van Amfterdam fiegts twee, en van Breda drie Schippers, in de beurt vaaren, dezelven echter beurtlings vaaren, en om de vierde beurt, en dus egaliter de vragtloonen deelen: •—* dat twee Beurtfchippers van Breda, het Veer koopen ad vitam, en de derde het Veer bedient op jecognitie, ten behoeve der

Stad