Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5« >

d^r r^chtvaRrduhéid niet kan blijven beftaan ,en te ver-

g--i-'iVenis, bij eeü kasteel, op eenen zandgrond gebouwd, hetwelk, met den eerften orcaan, zai wórden önwerré gerukt.

, ' :■■

Waarnd 'de Voorzitter ter deliberatie heeft gebrogt, her Voortel van den Burger J.C. van slnrae, in het Dagblad der Vergadering van den aöften dezer, om. fchreeven:

Waarop, gedelibereerd zijnde, is, vl eenige discusfien, beflooten, zig met hetzelve Voorftel, wat betreft het beooideelen van de ter remotie vóorgedraagene Perfoonen, nominatim, of één voor één, te conformeeren; dan, wat het overige gedeelte van dat Voorftel betreft» hetzelve aftekeuren:

En is daarop, nddat de Voorzitter, ingevolge dit befluit, de P rfoonen, op de voorfchreeven Lijst, ter remotie voorgefteld, nominatim. of één voor één, ter beöordeeling, aan de Vergadering hadt voorgedraagen, na* verdere deliberatie, goedgevonden en verftaan, de volgende ftedelijke Ambtenaaren van hunne, daarneven gemelde, Ambten of Bedieningen, te ontzetten; als:

J. P. van Weegen, Commisfaris op Leyden, ff; J.

- Rmmelot , Com isfaris van het Weesper Veer; ff. Heijtkamp, Beftelier van het Zwolfehe Veer; G. Jrins, Befteli er vin het Hiarlemmer Veer, aan den Paapen-

' brug ; W. ff. Soblct. Beursknecht; Fredrik Nölte, Bode op Devemer; ff. ffeespeling, Stads roêdraagende Bode ; P. J. Elzevier, Boekhouder der Officien; B. D. Weijland, Brood weeger; J. van de Gr ampel, G. Planten en W. van de Laak, Boden van 'de Huwelijkszaaken; H. Ipenbuur, Schipper op Zaandam ; F. Olden-

'boom , Schipper op MarkenJ. P. Bakker, vatt Beek., J. IVildchour, S. J. Moólenaar en Dirk ffogevten, Schippers op T xel; J. de Vries, Klerk ter Politieke Secretarie; Dirk Joosting Psz., Klerk ter Thefaurie ordinaris; /•'. la Marqué, Onder Boekhouder; J. Bóddcns, Kasüer, ff. Molenbelt en ff. Keufie, Vvjs Kies-

Sluiten