Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5« )

Klerken, refpectivelijk ter Thefaurie extraordinaris; G. van Tongeren en C. ï. Lokman, Kalkdraagers;P. ui. E. Renttnck, Commisfaris van het NagtwerkersComptoir enz.; /f. Ziezenis, P.ooijmeester en Stads Beeldhouder; J. M Rolbach, Schipper op Rotterdam, ' Delft en den Haag; C. van Egmond, Schippet op Deventer; G. Vlierma'n, Schipper op Gouda; J. Harmfen. Schipper op Haarlem; Putman, Schipper op Muiden en Naarden; G. Meijer, Schipper op Leyden ; L.J.van Ruijven, Schipper op Rotterdam , Delft en den Hage; J. Meijer, Commisfaris van het Hoornfche Veer; G. Dor land, Commisfaris van het Rotterdammer en Franeker Veer, aan den- Paapenbrug; J, van Eijk, Commisfaris van het Zeeuwfche Veer; Magnus Voster, Commisfaris van het Goudfche Ijker Veer; Jan Flierman , Poortier van de Haarlemmer Poort; Jan Vree en J. Oudshoorn, Schippers op Dordrecht; J, C. Tieleman, J. M. Pr eiber, J. M. Himmelman, J. tVeijtman en B. van Oosterhout, Schippers op Rotterdam , Delft en den Haag; Hermanus Borghorst, Boekhouder van het Koornboek; Paulus de Raad, Klerk van het Fabriek Ambt; J. Beijërink, Commisfaris van het Emnierikfche Veer; G. Bogerts, Beftelmeester van het Arnhemmer Veer; P. C. Keijzer eh II. Rademaker, Beitel Iers van het Haarlemmer Veer, aan den Paapenbrug; E. D. Praman, J. Teering, E. Schippers en J. G. Montcberg, Beftellers van het Haagfche Veer; J. Horfelenberg cn F. Wederiam, Beftellers van het Heemfteedcr, Bennebroeker en Glipper Kkêilchuiten Veer; IV. Westerfeld, J. Paulus, J. II. O to en B. JVasfenberg, Schippers op Utrecht; H. C. Leijthuijfer, Houtteller; H. Hert, Havenmeester, tusfchen den nieuwen Brug en Haringpakkers Toren, en tevens Knecht van het klein Binnenlandschvaarders Gilde; Jacobus ÏVardenaar, Stads Lootgieters Baas; F. J. Rocker, Boekhouder en Opzichter, van de Turf en Brandhout; G. van Coudor en J. Casfe, Onderfactoors van de Turf en Brandhout, en H. Borman, Weeger van de Waagkoolen en Lootjens uitgéever; met last op alle dezelve Perfoonen, om dezelve Posten, op hunne verandwoordelijkheid, tot zolange waartenee-

men,

Sluiten