Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5H O

Breda en 's Bosch, Befteller van hetzelve Veer, Veerfchipper op Gend, Veerfchipper op Mechelen en Leuven, Veerfchipper op Mechelen en Commisfaris van het Brabandfche,Vlaarnfche en Zeeuwfchë Veer. waarvan de Burgers R. IFolbers, D. Florijn, C. Pictersz Oudshoorn, P Sluijs, J. Sluifs en E Grevelins,, door den Raad der Gemaentè, op, den 8|len Maart faars'rle" den, zijn gerenoveerd, ten tijde van de vervulling van de vacatures, door de remotie van heden, 'vacant géworden, insgelijks te vervullen, en dezelven dus mede

• in de Kooi te plaatfen.

Is geleezen Misfive van de Commisfie van Oppertoezicht , wegens de Geldheffing, gearresteerd den

.3o(ten Junij en geamplieerd den 10 Augustus' 1796, gefchreeven in den Haag, den rtfften Meij laatst teeden;

'houdende kennisgeeving, dat het versoek van de Burgers H: Heeremiet en P..G. van Hols, om oft«Ö;igéfl te worden van der2etyêr aanltelHng, tot Leden cóhfuTen-

• ten van de Commisfiën van onderzoek, hier ter Stede, is gedeclineerd; dan,, dat aan den Burger J.E. Gut-

,rin, het zelfde ontflag geaccordeerd, en in deszeirs plaats aangefteld is, de Burger C. E. Faillant; waarom de Commisfie verzoekt, dat deze Vergadering, de gemelde Burgers, H. Heeremiet, P. G. van Hole en C. Ei Faillant, zo fpoedig mogelijk, doe beëedigen :

Waarop, gedelibereerd zijnde, is befloóten, de Burgers Si Heeremiet en van Hole, ten, dien einde, tegen morgen, ter Vergadering te ontbieden; dan, wat betreft de aanftelling van den Burger Faillant, de bezwaaren der Vergadering daartegen, aan de Commüfie voornoemd, bij Misfive^voortedraagen; zo uit hoofde van zijn gedrag, gehouden in den Jaare 1787, blijkends de nieuwe Nededandfche Jaarboeken, van de maand October van dat Jaar, als om de verdere redenen van zijne remotie.

De Vergadering is geëindigd, des avonds ten tien uuren, en geadjourneerd toe morgen middag , ten twaalf uuren.

VER-

Sluiten