is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 109 )

het Committé van Koophandel en Zeevaart, en de tweede in dat van Binnenlandfche Correspondentie (bevoorens Waakzaamheid) hunne onvermoeide poogingen zouden aanwenden; hetwelk, door die beide Burgers, gepast is beandwoord geworden:

En is tevens beflooten, van deze aanftelling, onverwijld, aan de Gemeente, bij Notificatie, kennis te geeven.

Is geleezen een voordragt van de Commisfarisfen van de Stads Artillerie en Magazijnen ; ftrekkende om, vermids de 12 Batterijen, rondsom de Stad, zeer verouderd zijn, ter befpaaringvan de aanzienlijke fom, welke tot herftel noodig zou weezen, dezelven re doen floopen, en in derzelver plaats, op zogenoemd bastaart-affuiten, met rollen, waarvan eene genoegzaame voorraad voorbanden was', aan de Haarlemmer Poort zeven , aan de Utrechtfche Poort vier , en aan de Weesper Poort drie ftukken, alle twaalfponders, te plaatfen:

Waaröp beflooten is, gemelde voordragt te ftellen in handen van de Thefaurieren ordinaris, om confideratiën en advies.

De Vergadering is geëindigd, des nimiddags, tan twee uuren , en geadjourneerd tot morgen middag, ten twaalf uuren.

vergadering,

Woensdag, 4 Julij, 1798.

Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

's Middags, ten twaalf uuren.

Voorzitter: a. r e e s s e n.

Is geleezen Concept-Misfive aan het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, ter kennisgeeving van het afleggen der belofte, en het zitting O 3 nee-