is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 450 )

als Schipper, van deze Stad op Vinnen, zal admïrteeren; en wijders, dat zij in deszelfs plaats hebbc gefteld, den perfoon van Hendrik Bijltjes, Beu per van Cuijlenburg op hier, met verzoek, dat 1 Vergadering denzelven met eene Ade als Beurrfchipper, van hier op Vianen, gelieve te begunftigen; vermids die bediening, voor hem, van zeer gering belang zou zijn, bijaldien daartoe, naamens deze Vergadering, een' ander wierde aangefteld:

In handen van het Committé van Algemeen Welzijn, om confideratiën en advies.

Is geleezen Misfive van de Commisfarisfen van bet Comptoir van Inkwartiering en Expeditie, inzendende, twee bij hem van den Commisfaris Janj'et.s, ter voldoening,-van de daarbij gevoegde rekeningen, voor inkwartiering der Franfche troupen, in de maand Thermidor, en geleverd Stroo, in de prifons, omfangtne ordonnantiën, op den Ontfanger van Westreenen, de eene groot / 384a: 11 -.6, en de andere ter fomma van ƒ7:4:10: —, met verzoek, dat daarömtrend de gewoone refolutie mogt worden genomen:

Waaröp beflooten is:

X. Gemelde twee ordonnantiën te ftellen in handen van de Thefaurieren ordinaris, om dezelven te incasfeeren of te verreekenen.

a. Gemelde rekeningen te ftellen in harden van de Burgers Boer en 't Hoen, ''als zijnde de Burger Lans, Uit de Stad afwezig) om dezelven te quiteeren.

3. Extract dezes aan de Coromisftrisfen voornoemd, ten bewijze van den ontfangst derzelve ordonnantiën» toetezenden.

Is geleezen gunftig rapport van het Committé van Juftitie, als bij befluit van den ioden Julij f. 1., gecommitteerd, om, na verhoor van Weesmeesteren dezer Stad, te dienen van confideratiën en advies, op de Requeste van l'aulus Hendrik Willem de la Fargue junior,

aan