Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 449 )

houdende , omtrend het mishandelen van eeft Vrouwsperfoon door eenige jaagers, welken tegen eenigen der omftanders, met de ontblooten fabels hebben geageerd, waaruit de kwetfingvan den Nachtwagt ontdaan is: L». G. Rapport van den Lieutenant H. ten Tije, in dato 20 December 1798:

waaruit blijkt, de Kwetfing van een Mansperfoon, in zeker Kroegjpn, in de Jonkerftraat.

La.H. Rapport van denzelven, in dato 27 Dec. 1798: blijkende daarüit, dat de Jaagers, omtrend hun quartier, de glafen der Huizen hebben ingeflaagen.

L». I. Declaratie van den Burger Harmanus Veerkerk: wegens het voorgevallene, den dag, vóór het uitmarcheeren der Franfche Jaagers, en waarüit confteert, het mishandelen, en rret den ontblooten fabel hakken naarden gemeldenH.Meerkerk, door een' der Jaagers. N. B. Zelfs in het bijzijn van een' zijner Onder-Officieren.

La.K. Declaratie van den Burger J. Doornebos; waaruit blijkt, dat:

I. Hij J. Doornebos, door een'Franfchen Jaager is mishandeld geworden : * a. Het mishandelen van eene zwangere Vrouw,

door denzelven Jaager; en 3. Het mishandelen van een' Turfdraager, door gemelden Jaager. La.L. Extraét uit de Notulen van het Committé van Binnenlandfche Correspondentie der Stad Amfterdam, de dato 14 en 15 Januarij 1799, dienende ten bewijze:

dat over de geduurige ongeregeldheeden der Jaagers, den Kapitein Doullenbourg, is onderhouden geworden. La.lVL Eene Misfive van den 26 Ventofe, het 7de Jaar, door den Kapitein Doullenbourg, aan deMunicipaliteit dezer Stad, ingezonden. Refereerende deze Municipaliteit, zich wijders aan de Misfive, welke wij de eer gehad hebben, u bij onze

voo-

Sluiten