Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45i )

B IJ V O E G S E L.

Z)/V LW der Bijlagen tot het Dagblad der

Vergaderingen van de Municipaliteit, zo zeer in uitgebrcidheid toeneemende, dat het met de overige Boekdeelen, door het Stadsbeftuur, van derzelver Handelingen uit gegeeven, geene behoorlijke evenredigheid zoude hebben, bijaldien men het niet in tijds bejloote, zag de RedaSteur zich verpligt, om, met de maand Maij dezes jaars 1799, het Tweede Deel te doen aanvangen; doch, daar zulks eerst eenigen tijd nd de uitgave der laatjle Bijlage van het Eerjle Deel, ter uitvoer gebragt werdt, en 'er dus geen gelegenheid was, om gemelde Eerjle Deel van een behoorlijk einde te voorzien, heeft men dit gebrek, door dit Blaadjen, tr agt en te verhelpen; ten einde het Eerfte Deel, hiermede volledig wordende, alle verwarringen, bij het inbinden des fVerks, vóórtekomen. EINDE VAN HET EERSTE DEEL.

/. Deel.

Xxx

Sluiten