is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 83 >

4. Welk emploi 'er van de voordeden; uit deze Beleenbanken fpruitende, tot heden is gemaakt geworden.

En beflooten, dezelve refolutie te ftellen in handen Van de Committés van Algemeen Welzijn en Finantiën; ten einde deze Vergadering door de verëischte opgaven, in ftaat te ftellen, om daar aan, voor zo veel deze Stad aangaat, binnen den bepaalden tijd te voldoen.

De Voorzitter heeft aan de Vergadering kennis gegeeven , dat de Stedehouder van den Procureur der Gemeente, hem bericht hadt, dat hij, voorneemens zijnde, op den iften November aanftaanden, eene gevangene Capitaal voorteftellen; het Committé van Juftitie, zich aan het Vertegenwoordigend Lighaam hadt geaddresfeerd, om te vernéemen of deoud-egewoonte, naamelijk het adfifteeren daarbij, van twee Leden uit het Stedelijk Beftuur, om deswegens prae-advies uittebrengen, thands, na de affcheiding der Juftitie van de Politie, wel verder moest voordduuren ? Datnadien het zeer mogelijk was, dat, op die aanvraage, vóór den eerften November aanftaanden, geene finaale beflisfing plaats hadt, hij verzogt, dat deze Vergadering, als na gewoonte , twee van derzelver Leden benoemen wilde, om, in dat geval, of ook, wanneer de oude gewoonte als nog moest ftand grijpen, daarbij te adfifteeren; aan welke Leden hij alsdan, ter behoorlijker tijd, een affchrift van de Confesfie zou doen geworden j

En is beflooten, eene Commisfie te benoemen, om deze Vergadering , ten aanzien van dit verzoek, te dienen van confideratiën en advies.

En zijn tot dezelve Commisfie benoemd geworden de Burgers Rees/en en van der Metilcn.

Is geleezen Request van Albert Knobbers en Nicolaas Jlrmhart, zeggende , ieder voor zich , Eigenaar te zijn van een Huis en Erve, op de Looijersgraft, bij de Prinfegraft, en belend aan een Huis, waarvan zich als Eigenaar of Posfesfeur gedraagt Dirk van Nieuw-

kerk,