is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 89 )

3. liet meergemelde adres, in zijn geheel, ift dé notulen en in het Dagblad dezer Vergadering, te jnfereeren. 0

4. Extraft van dit befluit te zenden, zo aan de Commisfie als Gecommitteerden voornoemd, tot informatiö en naricht.

Is geleezen Misfive van de Commisfie ter examinatié en generaale afdoening van alle de Rapporten van de Commisfiën van nader onderzoek naar het opgebragte m de geforceerde Geldnegotiatièh,gearrefteerd 17 Tulii 1795» over het voorrnaalig Gewest Holland,gefchreeven m den Haag, den no Oöober 1. 1..houdende kennisgeving, dat de Burgers Thema:, Hendrik Philip. Adnaan Eha: en Henrij Hope, dit Land hebben verlaaten, zonder de noodige ordres, ter betaling van het doot hun verfchuldigde, in de gemelde Geldheffing te ftellen, zulks ten gevolge heeft gehad, dat de door hert agtergelaatene Goederen, onder fequestratk zijn ge. fteld , en verzoekende nadien 'er, onder de geïnventarifeerde Goederen, eenige Perceelen gevonden worden waaromtrend de Sequesters niet folkome" verzeekerd waren, dat dezelven, aan gemeldenTüï gers Hope,m eigendom toebehoorden, dat deze Vergadering, ter Secretarie dezer Stad, wilde laaten nazien, op wens naamendePerceelen, op de bijgevoel lijsten gemeld ftaan, en of dezelven ohbezwS^ en wijders geïnformeerd te worden, van den predefen tijd, zo na moogehjk, wanneer de gemelde Perfoonen deze Stad en Republiek hebben verlaaten: °0nen

En beflooten, dezelve Misfive en bijgevoegde Liisjenlandfche Correspondentie, om de noodige infor"I Scht.teneeme^, e" dezeVei-§ade»"gte dilnen van

De Voorzitter heeft aan de Vergadering kennï- «/ geeven, dat eene CommkRe uit ffheTffiS* »J

^^r^Keikearu^ beftM"de uit de BurgeS T^edlkant'en Ouderling, aanleS