is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 130 )

•Is hij verkiezen zal, immers dat de oplosfing hiervan, met betrekking tot her beroep van Makelaar, in de daadelijk daarop volgende woorden van het zelfde artikel, te vinden is, als waarbij, naamentlijk, woidt gezegd, dat het Verregen woord' gend Lighaam zorgt, dat de goede orde, het gemak en gerief'der Ingezetenen, ten dezen opzichten, verzeekerd worden; en dat dan ook de vertooners, op deze i grond, vertrouwen, dat het gevolg van de opgave, die zij aan het Committé van Koophandel en Zeevaart, en deze Vergadering, vervolgend;; aan het Vertegenwoordigend Lighaam, over den aart van het beroep der Makelaars zullen moeten fuppediteeren, geen ander zal zijn, dan dat, bij de verdere en uiterlijke deliberatiè'n van hetzelve Vertegenwoordigend Lighaam, hierömttend de noodige voorziening zal worden gedaan.

En,, aangezien bij het Decreet en Publicatie van den 5den Oétober 1798, uitdrukkelijk is gewild, dat, inmiddels, en hangende de verdere deliberatiè'n van het Vertegenwoordigend Lighaam, de Placaaten, Ordonnantiën en Keuren, voor zo verre zij haare betrekking hebben tot de goede Politie, ter vermijding van alle wanorde, ftiptelijk nagekomen worden , en het iigtelijk zoude kunnen gebeuren, dat, zonder eene nadere provifioneele voorziening van deze Vergadering, omtrent het beroep en de fuiictiëii van de Makelaars, eenige wanorden binnen deze Stad omftonden, waar tegen de Vertooners , onder toevoorzicht van uwe Vergadering, bij het Decreet zelve, gelast zijn, te waaken en te zorgen ; zo keeren zij Vertooners zich tot deze Vergadering, verzoekende £at dezelve, voor zo veel des noods, gelieve te verklaaren, dat, onverminderd de verdere en finaale deliberatiè'n Van het Vertegenwoordigend Lighaam, en onverminderd ook de bereids geëffectueerde vernietiging van het Makelaars Gild, op den voet en wijze, zo als bij het Decreet en Publicatie van den 5den Oétober 1798,, is bepaald, het beroep van de Makelaars, zo wel met betrekking tot derzelver aanftelling en getal, alsook met opzicht tot hunne funétiè'n, tot maintiën der goede Politie, en het gerief der Ingezetenen, en van de Commercie dezer