Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3«i )

geleverd, ftrekkende ter obtineering van eene geëvenredigde verhooging van zijn Traétement, als in't net Schrijver der Notulen, of wel anders van eenig convenabel douceur, ter zaake van het door hem vervaardigde omflagtig Register op de Notulen van de Jaaren 1795 en 1796, als welke werkzaamheid,bij het aanvaarden van zijn' post, niet aan hem was opgelegd: \

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

AAN DE MUNICIPALITEIT DER STAD AMSTERDAM,

MEDEBURGERS! 1

Gijlieden hebt, bij apostille, in dato 14 December 1798, in handen van de Ondergetekenden, uwe Medeleden, uitmaakende de Commisfie van Superintendentie, over de politieke Secretarij, om confideiatie en advies, gefield, zekere Voordragt van Hendrik Swartwout, nader aandringende op een gunftig befluit, op het Adres,door hem,den 7den Februarij 1790, aan den Raad der Gemeente ingeleverd, ftrekkende, om hem te verleenen eene geëvenredigde verhooging van Traétement, of wel anders eenig convenabel douceur, voor gepresteerde diensten, ter zaake van het door hem vervaardigde, omflagtig Register op de Notulen, van den Jaare 1795 en 1796, als welke werkzaam iieid, bij het aanvaarden van zijn' post, als in het net fchrijver der Notulen , niet aan hém gedemandeerd was geworden.

Uwe Commisfie voornoemd, informatie naar den aart en inrichting, alsmede werkzaamheeden van den post -van den Adresfant, als Notulen - Schrijver en te gelijk Dok die van Formeerer van de bovengemelde Registers, genomen hebbende, moet, wel is waar, aan de ■eene zijde opmerken , dat 't haar is voorgekomen, dat het Traftement van den Adresfant, ter fomma van ƒ iaoo:— als Notulen Schrijver, voor die werkzaamheeden, wel berekend, en hetformeeren van de bovengemelde Registers, indien hetzelve mede ineenebloo-

II. Stuk, Zz to

Sluiten