is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 99 y

VERGADERING,

Vrijdag, 18 Januarij, 1799.

Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

's Ndmiddags, ten half één uur.

Vwrzitter: x>. lublink.

Is geleezen Extract uit het Register der Refolutie van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek11 in dato 17 Januarij 1. ]., waarbij wordt vastgefteld en bepaald, dat de huur van het zogenoemde Groote Logement dezer Stad in den Haag, zal worden gecontinueerd tot, en niet langer loopen dan,met den 2<ften dezer maand Januarij, terwijl de huur van het kleine Logement, zal continueeren, en loopen tot ultimo April dezes jaars, en dat, diensvolgends, na expiratie dezer termijnen, de huur van opgemelde Gebouwen,

tè loopen? gereekend i3Sten Van den L*nde

En beflooten, hetzelve Refluit te ftellen in handen van de Commisfie van Superïntendentie over de ge-

JS!sr;L?ch?.8^>6einentei1 in denHaag' totinf°rS-

De Voorzitter heeft ter Vergadering geproduceerd twee uit den Haag ontfangene^OrdonnantL^ tenasten van denOntfanger Generaal van dit voormaalig Ge. west, en ten behoeve dezer Stad, voor en tot reftftu tie van, op den 28 Sept., ia en *6 Oélober, S. ders 9 November 1. 1., uit Stads Kas, uitgefchotene Penningen, ten behoeve van de Uitgeweekfnen S

iticasleeren ofte verreekenen. «««ven te

N * Is