Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

En is beflooten, dezelve Publicatie daadelijk te doên afkondigen en aanplakken.

Is geleezen Misfive door den Agent van Inwendige Politie, in dato 24 Augustus 1.1., gefchreeven aan het Departementaal Beftuur van den Amftel , houdende aanfchrijving aan dat Beftuur, om, ingevolge daar bij gevoegd Decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam , van den suften daartevooren, aan de Municipaliteiten, binnen dit Departement, te gelasten, om, ten allerfpoedigften, aan dat Beftuur optegeeven alle zodanige perfoonen, welken zich alsnog buiten hunne Gemeente bevinden, en die, zo uit hoofde van voorige gedraagingen , als van de plaats, werwaards zij vertrokken zijn, als verdacht moeten Worden geconiidereerd; ten einde alle zodanige berichten aan het Departement van den Agent voornoemd, door dat Beftuur, ten fpoedigften worden ingezonden; zijnde dezelve aanfchrijving» op last van den Voorzitter van het Departementaal Beftuur, copiëlijk verzonden aan de Municipaliteiten onder dit Departement, om ten allerfpoedigften aan den inhoud daarvan te voldoen:

En is beflooten, dezelve aanfchrijving te ftellen !n handen van het Committé van Binnenlandfche Correspondentie, om het noodige te verrichten, zonder re-

la Bptie.

L geleezen Éxtract uit de Notulen van het Departemént ■ an Jen Amftel, in dato den 23ften dezer, daarbij aan do refpective Municipaliteiten onder dit Departement, tot derzelver informatie, inzendende, Copie van het Decreet des VenegenwoordigendenLighaams, in dato 27 Julij 1. 1., en van eene daarop gevolgde aanfchrijving van den Agent vart Inwendige Politie, van den 6Jen dezer maand, betrekkelijk de authorifatie, door het Vertegenwoordigend Lighaam, verleend aan de Municipaliteiten en Ambagtbewaarers, onder wier resfort Veenderijen plaats hebben, om de Waarborgspenningen , te mogen beleggen in ordinaris Obligatiën of Schuldbrieven, ten lasten de Bataaffche Republiek :

v En

Sluiten