is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ioo )

wanneer de finaale aanbefteeding zal plaats hebben, te willen terugzenden.:

En is beflooten deze Stukken te ftellen in handen van Commisfarisfen van het Comptoir van Inkwartiering en Expeditie, om het noodige te verrichten.

Zijn geleezen de volgende Adresfen, als: i. van de Gebroederfchap der Weesjongens, van de Portugeefche Joodfche Natie, genoemd Mij Jetomim ; 3. van Diaconen der Doopsgezinde Gemeente, vergaderende bij den Toren en het Lam, en 3. van de Provifioneele fungeerende Parnasfijms der Hoogduitfehe Joodfche Gemeente, houdende refpeöivelijk verzoek, om continuatie te erlangen van den Vrijdom van Lands- en Stads Impofitiën:

En is beflooten, aan de Vertooners, de gewoone Acte van Vrijdom te accordeeren.

Is geleezen Request van Hendrik Blomberg, om daarbij, in het breede aangevoerde redenen, verzoekende dat het deze Vergadering behaagen moge, hem aanteftellen tot Beurtfchipper van deze Stad op Blokziel en Steenwijk en vice ver fa, en wel in de beurt, op Woensdag of Saturdag, zo als deze Vergadering zal komen goed te vinden, en daartoe, aan hem Requestrant, te verleenen Acte in forma:

En beflooten, hetzelve Request te ftellen in handen van het Committé van Koophandel en Zeevaart, om confideratiën en advies.

De Voorzitter heeft ter Vergadering geproduceerd, eene ingezonden Rekening, ter fomma van ƒ73:15:-, van den Burger Sperwer, Cippier in de Militaire Provoost, alhier, voor Kostgeld enz., van aldaar gearresteerd geweest zijnde Franfche Militairen:

En is beflooten, deze Rekening te ftellen in handen van Commisfarisfen van het Comptoir van Inkwartiering en Expeditie, om het noodige te verrichten. .