is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «7 5

Vergadering^

Donderdag, 39 Maij, 1800.

Het zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid,

*s Ndmiddags, ten half één uur.

Voorzitter: e. ogelwight.

De Burger Ludolph Ogelwight, heeft deszelfs Pra;ll* dium, met eene gepaste Aanfpraak, aanvaard.

Is geleezen Concept - Misfive aan het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataaffchen Volks, tot aandrang op eene fpoedige en finaale afdoening van de principaale qusstie met het Committé van Juftitie, fubfisteerende, over de aanftelling van eenen Procureur, volgends Befluit van eergisteren, luidende dezelve Concept Misfive als volgt:

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

De Municipaliteit van Amfterdam-, aan de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataaffchen Volks.

burgers representanten!

Toen wij de vrijheid namen, bij Misfive van den 3often Maart laatstleeden, ter uwer Vergadering onze bezwaaren intebrengen, tegen het Befluit van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den ö/fften daar te vooren, als waarbij wij tot de uitbetaling der Traétementen, aan de Leden van het Committé van Juftitie, werden gelast, zonder dat het different over de aanftelling van eenen Procureur , als daarmede (yermids het verfchil over de betaling dér Traktementen at.leen een gevolg is van de quastie ten principaale} in het naauw/ie verband ftaande, als nog was befli&c, hadden wij geene andere redenen,

dan