is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 230 )

En hiermede j vermeenen wij, ook deze Misfive

Heil en Achting!

De Commisfie tot de Kerkelijke zaaken van de Nederduitfche Gereformeerde Gemeente binnen deze Stad.

Uit derzelver naam:

aimilius, Prefident.

s. g. van DiR voort, Secretaris.

Amfterdam, den 10 November 1800.

StuTk\ft5egfieilhe;neehd 7^'is beflooten, alle deze otuKKen te itellen in handen van de Commisfie h*

Kingen, over de Kerkgebouwen der eertijds heerfchen de Gezindheid, zo om te ftrekken tot dezelveinfor p Ê' un°u f-3" de uitv«erende Commisfie van de Roomsch Catholijke Gemeente, kennis te geeven" van de Misfives, van de Commisfiën der NederduÏÏfcheen Walfche Gereformeerde Gemeenten, houdende de re denen, waarom zij vermeenen, vóór alsnog, de be doelde conferentiën, niet te kunnen entameeren.

De Voorzitter heeft ter deliberatie gebragt de vol gende, op g.steren, in advies gehoudene Miffive v»n de Commisfie,beftaande uit ^gmlrc^ncT'

GE-