Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «39 )

De Vergadering is geëindigd, des ndmiddags, ten half twee uuren, en geadjourneerd tot morgen namiddag, ten één uur.

vergadering,

Woensdag, 12 November, 1800.

Het zesde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

's Ndmiddags, ten één uur.

Voorzitter : p. p. c h a r l é.

Is geleezen Extraft uit het Verbaal van den Agent van Oorlog der Bataaffche Republiek, van den ioden dezer maand, daarbij de Vergadering, in andwoord van haare Misfive, van den 6den bevoorens, refcribeerende, dat hij Agent, om daarbij aangevoerde redenen, hoe zeer anders bereid zijnde om, zo veel hij vermag, aan de verzoeken der Vergadering te voldoen, npgthands aan het, bij dezelve Misfive gedaan verzoek, niet kan defereeren, maar dat de Vergadering iemand tot het pourfuiveeren, der ten haaren behoeve verleende of te verleenen Ordonnantiën behoort te qualificeeren; welke Ordonnantiën echter., voor zo verre dezelve bloote uitfchotten concerneeren, kosteloos zouden worden uitgegeeven:

En beflooten hetzelve Extract, aanteneemen voor notificatie; en voords, den Burger Decker, als op zijn vertrek ffaande naar den Haag, te verzoeken en te qualificeeren, om de vier Ordonnantiën, ter fomma van ƒ 2858:19, welke bij het voornoemde Agenrfchap, ten behoeve van deze Vergadering zijn liggende, ajsöok die, welke hij mogt geïnformeerd worden, bovendien bij dat Agentfchap, of eenig ander Collegie liggende te zijn^ tegen behoorlijk Recief of Quitantie te ligten, en daartoe aan denzelven Burger, de verëischte qualificatie aftegeeven; zondef refumptie.

Is geleezen Misfive van de Municipaliteit van Ku-

del-

Sluiten