is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 231 )

Provoost van het Witte Regiment alhier, voor zich te doen ontbieden , van denzelven Rekening en Verandwoording te vraagen van die penningen, welke hij, ingevolge authorifatie van Colonnellen, in der tijd, van dato den 18 Maij 1795, heeft ontfangen; met last, om dezelve Provoostgelden aan Colonnellen te verandwoorden, wijders dezelve Rekening te examineeren, na" accoordbevinding, dezelve te approbeeren, of wel anderszins, in cas van erreuren, die daarvan te doen zuiveren; wijders het baatig faldo, tegen behoorlijke Quitantie, van de Ondergetekenden overteneemeu, en hétzelve wederom onder de gczamentlijke geweezen Provoosten, ingevolge Refolutie Van Colonnellen, in der tijd, uittekeeren,

En dat alzo, door Extract uwer Refolutie, daarvan aan denzelven Burger Hendrik Willem Mijnard,tot zijn informatie, mag kennis gegeeven worden, met last op denzelven, om zich, in alle opzichten, na de orders van uwe Commisfie te gedraagen.

Heil en Achting!

Uwe Medeleden*

D. LUBLINK4 H. BASTERTo

Amfterdam, den 23den Februarij 1801.

En heeft de Vergadering zich met dezelve Voordragt geconformeerd, en dienvolgends beflooten, de Commisfie, beftaande uit de Burgers Lublink en Baster't, voornoemd, te qualificeeren, om deri Burger Hendrik Willem Mijnard, geweezen Provoost van het Witte Regiment alhier, voor zich te doen ontbieden, van denzelven Rekening en VerSndwoording te vraagen van die Penningen, welken hij, ingevolge authorifatie van Colonnellen in der tijd, van dato 18 Meij 1795, met last, om dezelve Provoost-Gelden aan Colonnel.len te verand woorden, heeft ontfangen; wijders dezelve Rekening te examineeren, na accoord bevinding goedtekeuren, en, in Cas van erreur dezelve daarvan

te