Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 239 )

belangen, zal noodig vinden; terwijl wij echter voor» ftellen, om aan de Leden van dat Corps overtelaaten» om over de bij hun in gebruik zijnde Mantels , na welgevallen, te befchikken.

Onderwerpende het voorgeftelde aan uwe deliberatie, blijven wij, txi Heilwensch,

Het Committé en de Commisfie voornoemd:

h. muller,

Heeft de Vergadering zich met dezelve Voordragt geconformeerd, en diénvolgends beflooten:

i. Eene Commisfie te benoemen, ten einde, wanneer de Colonnel van dit Departement, ui bekomene order, de voormelde twee Compagniè'n Cavallerie, ia naam van het Uitvoerend Bewind, uit den dienst zal ontdaan, daarbij te adfifteeren, en, naamens deze Vergadering, aan de Leden van dat Corps, het genoegen en den dank dezer Vergadéring te betuigen voor hunne zo loffelijke als wel gepresteerde diensten; en zijn tot deze Commisfie benoemd geworden de Burgers *t Hoen en Pothof, als de Commisfie tot de zaaken van de Cavallerie uitmaakende.

q. Aan de Leden van dat Corps, offchoon alle andere kosten of betalingen van. Stadswegen, voorden dienst van her Corps, met ultimo dezer zullen ophouden ; te permitteeren , om hunne Paarden, ui dien tijd, nog drie weeken, en alzo tot den 21 ften Maart aanftaanden, inclufivé, op de Stads Stallen te doen ftallen, fourageeren en oppasten.

3. De Commisfie voornoemd te qualificeeren, om alle de voorhanden zijnde Effecïeri van dat Corps , Stads eigendom zijnde, overteneemen,te verkoopen en daarmede zodanig te handelen, als dezelven meest overeenkomftig de Stedelijke belangen, zal noodig vinden, met verdere qualificatie, om aan de Leden van dat

Corps

Sluiten