is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'C 446- )

VERGADERING,

Donderdag, 33 April, 1801. ffet zevende Jaar der Bataaffche Vrijheid.

's Ndmiddags, ten één uur. Voorzitter; n. van blijenburgh.

Is geleezen Misfive van den eerften Commisfaris der FranfcheTroupes,in foldij der Bataaffche Republiek, gefchreeven in den Haag, den ruften dezer, daarbij verzoekende, dat de Vergadering, ten fpoedigften ,gelieve te helpen termineeren het onderzoek, naar de ontdekte abuifen in de Rekening, wegens verzorgde Vivres en Fourages, ten dienfte der Bataaffche Armée in Noordholland, geduurende het laatst van den Jaare 1799, en alzo eene fpoedige liquidatie dier Rekening te bevorderen; als waartoe hij den Commisfaris Warendorffy had gecommitteerd:

En beflooten deze Misfive te ftellen in handen van Thefaurieren ordinaris, om het noodige te verrichten en te refcribeeren.

Zijn geleezen vijf Requesten; als: van HendrikTiel', Dirk Eftin% Knippenberg, Jan Baptist Schorrer, T. si. Casulijns en P. J. Castelijns; daarbij refpeftivelijk Verzoekende begiftigd te worden met een der vacante posten van Stads Chirurgijn:

En beflooten deze Requeste te ftellen in handen van het Committé van Algemeen Welzijn , om daarop, bij het formeeren der Nominatie, zodanig reguard te flaan, als hetzelve zal vermeenen te behooren.

Is geleezen Extraft uit de Notulen van het Committé van Algemeen Welzijn, van oen ruften dezer, daarbij, ter voldoening aan de Refolutie van deze Vergadering, den aoften bevoorens, eene nadere Nominatie vooraraagende, voor den vacanten post van Commisfaris

of