Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 152 •>

et) derde Gebod, te gelijk te mogen hebben, en den l4den dezer hun Huwelijk te mogen voltrekken, alzo hij Requestrant, blijkends bijgevoegd Declatoir van Capitein S. Kooter , voerende het Schip genaamd Fredrik de Grosfe, zich als Opperftuurman, ten fpoedig; ften aan Boord van het zelve Schip moet bevinden, om de reis naar Embden aanteneemen:

En is beflooten, hetzelve verzoek, op grond van dat Declaratoir, te accordeeren.

De Vergadering is geëindigd , des namiddags ten twee uuren, en geadjourneerd tot morgen ndmiddag, ten één uur.

vergadering,

Vrijdag, 12. Jünij, 1801.

Het zevende Jaar der Bataaffche Vrijheid:.

Des Namiddags, ten één uur.

'Voorzitter: j. schaap mijndertsz.

Is geleezen Request van Hermanus Tijman, daarbij nogmaals verzoekende prolongatie te erlangen van het douceur, aan hem bevoorens uit de Quotifatie-ftas toegeftaan:

En is beflooten,bij het ten dezen op den i3denMejj 1. 1. genomen Befluit te perfifteren, en dienvolgends hetzelve verzoek te wijze van de hand..

Is geleezen Request van G. van Londen , verzoekende brieven van voorfchrijving aan het Vertegenwoordigend Lighaam,ter bekoming van de Gratificatie aan de uitgeweeken en terug gekeerde Bataaven, bij wijze van uitkoop, toegelegd: \

En beflooten, hetzelve Request te ftellen in handen van het Committé van Binnenlandfche Correspondentie , benevens de Burgers 't Hoen en Scholievanger, om confideratiën en advies.

Is

Sluiten