Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiere ftukken, tot deze zaak relatief, ter vifie te leggen, tot Maandag aanftaanden.

De Vergadering is geëindigd, des namiddags, ten half twee uuren, en geadjourneerd tot Vrijdag, nanjiddag ten één uur.

vergadering,

Vrijdag, 23 Oflober, i8or.

Hei zevende Jaar der Bataaffche Vrijheid.

's Ndraiddags, ten één uur.

Voorzitter: p. p. charlé.

Is geleezen eene Misfive, van J. C. Schlitte, Commisfaris van Juftitie en Syndicus te Strasfurt, in het Maagdeburgfche, gefchreeven aldaar, den igden dezer, daarbij verzoekende te worden geïnformeerd, of de Rector van het Latijnfche School alhier, J. c. de B',rgen, nog in levenden lijve is, en zo neen, als dan aan hem, deszelfs Doodcedul on Testament, te doen toekomen:

En beflooten, deze Misfive te ftellen in handen van het Committé van Algemeen Welzijn, om het noodige te refcribeeren. 6

Is geleezen eene Misfive, van den Prefident en Raaden, in het Hof van Juftitie, over de voormaalige Gewesten Holland en Zeeland,gefchreeven in den Haagden igien dezer, daarbij aan deze Vergadering, ten einde den Hove, na* daarop de Commisfarisfen van de Defolaate Boedelskamer te hebben gehoord, te dienen yan onderrichting, inzendende de Requeste, door Hendrik Heemskerk, woonende alhier, aan de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lighaam geprefenteerd, om te obtineeren brieven van Sureté de Corps voor den tijd van twaalf maanden: *

En is beflooten, dezelve ftukken te ftellen, in hanTtt 31 den

Sluiten