Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5*8 )

den van het Committé, ter beftuuring van de zaaken der Defolaate Boedels, om de Vergadering daarömtrend te dienen van bericht.

Aan de orde van den dag zijnde eene Misfive, van de Commisfarisfen over de Waaien, Havens en Kraan, houdende eene Nominatie van twee Perfoonen, om daar uit een te kiezen, tot vervulling van eene Waalreddersplaats, door het overlijden vmGabriêlSlichter, vacant geworden:

Is daar toe benoemd geworden, Jacobus van den Broek; met last op den Boekhouder der Officiè'n, om het noodige tot de aanftelling te verrichten.

Is geleezen een Rapport van de Commisfie, beftaande uit de Burgers N. van Blijenburgh, c.f. op de Requesten van de Burgers Johannes Ploeg, Gsz. en anderen, midsgaders Willem van der Vuurst en anderen, beide in het Dagblad der Vergadering, van den 3den April 1. 1. omfchreeven, en alzo mede op de Requeste, door de Burgers Ploeg, Gsz. c.f. vervolgends aan het Departementaal Beftuur van den Amftel geprefenteerd en in het Dagblad der Vergadering, van den gden der voorige maand, gemeld:

En is beflooten, hetzelve Rapport in advies te houden eh ter vifie te leggen, tot Woensdag aanftaanden.

Is geleezen het volgend Rapport, van het Committé van Algemeen Welzijn, als bij Befluit van den 8ften dezer, om de Vergadering in ftaat te ftellen, om aan de requifitie, van het Departementaal Beftuur, te kunnen voldoen, in handen gefteld zijnde de Requeste, door Mar cus Nathan Samuêls, woonende alhier, aan de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lighaam geprefenteerd, en door het Departementaal Beftuur van den Amftel, bij apostille van den 7den dezer, gefteld in handen van deze Vergadering, om daarop te dienen van bericht, houdende klagten, over de provifioneele Commisfarisfen, van het gewezene Broodbakkers Giide alhier, ais welke hem beletteden, de uit-

oefe-

Sluiten