Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 519 )

oefening zijner Affaire, beftaande in het bakken van zogenaamde Galaatjens en Corentenkoekjens of Broodjens, en tevens verzoek, dat hier in moge worden voorzien,door hem die vrijheid te doen erlangen, welke iederéén bij de voorige Staatsregeling was toegerzegd, met tevens te furcheeren al het gene ter zaake voormeld, tegen hem reeds is, of nog zoude kunnen worden ondernomen; gelijk mede vrijstelling van de almede ten voormelden opzichte hsm opgelegde boete, en eindelijk vrijheid, om, hangende de deliberatiën hier over, met de uitöeffening van voorzegde kostwinning te mogen voordgaan:

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

het committé van algemeen welzijn, aan de municipalitlit der stad amsterdam.

medeburgers!

In handen van uw Committé van Algemeen Weirijn gefteld zijnde, om uwe Vergadering in ftaat te Hellen aan de requifitie van het Departementaal Beftuur te voldoen, zeker Request van Mar cus Nathan Samuêls, geprefenteerd aan de Wetgeevende Vergadering, zich beklaagende, dat op zijn bevoorens geprefenteerd Request, alsmede op een ander aan het Departementaal Beftuur geaddresfeerd, fchoon beiden in handen van uwe Vergadering gefield, nog geen Rapport was| uitgebragt, en hij inmiddels van provifioneele Commisfarisfen van het Broodbakkers Gilde veele hostiliteiten heeft moeten uitflaan, wegens het bakken van zogenaamde Galaatjens, Corentenkoekjens of Broodjens, met dien gevolge, dat hij , na" gedaane bekeuring, door den Rechter is gecondemneerd, en verweezen in de Boete daartoe ftaande, verzoekende hem, bij zijn recht, bij de Staatsregeling toegekend, te maintineeren, en hem een* Bakbrief te doen toekomen , en hangende de deliberatie, furcheance van procedures, met en benevens alle executie,

Sluiten