Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5« )

dat het verzoek van den Requestrant, om, hangende de deliberatiën over deszelfs Requesten , niet deze zijne kostwinning te mogen voordgaan, toegeftaan wordende, zulks een inbreuk zoude maaken op de Keure en Wetten van Politie, wegens de Bakneering, in deze Gemeente fubfifteerende, en tevens bij hetzelve Departementaal Beftuur te verzoeken en aantedringen, om aldaar en alwaar hetzelve Beftuur zulks mogt geraaden vinden, zodanige remonftrantiën te doen, op dat de Keuren en Wetten van Politie, wegens het voormaalig Bakkers Gilde, worden gemaintineerd en in ftand gelaaten, niet alleen tot voorkooming van de grootfte wanorders, maar wel voornaamentlijk tot weering der onberekenbaare fraudes, in de Lands en StadsImpofitiën, op het gemaal.

Oaderwerpende dit ons geadvifeerde aan 'uwlieder meer verlicht oordeel, noemen wij ons, na" Heilwensch,

Het Committé voornoemd.

Ter ordonnantie van-hetzelve:

H. HUIJGHENS.

Amfterdam, den aiften Oftober 1801. Het zevende Jaar der Bataaffche Vrijheid.

En heeft de Vergadering zich met hetzelve Rapport geconformeerd en dienvolgends beflooten, overëenkomftig hetzelve, aan het Departementaal Beftuur voornoemd, te refcribeeren.

Is geleezen een Rapport van het Committé van Algemeen Welzijn, Qp de Requeste van de Overlieden van het Buikflooter Veer, in het Dagblad der Vergadering, van den i7den Augustus 1.1. omfchreeven:

En beflooten, hetzelve Rapport in advies te houden en ter vifie te leggen, tot Woensdag aanftaanden.

Is geleezen het Rapport, hierna1 geïnfereerd, van het Committé van Koophandel en Zeevaart, als bij Befluit van den iaden Februarij 1. 1., om de Vergadering te

X. Stuk. Vvv die-

Sluiten