Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

Waarachtig, Jan! gy leefd tot fchand; der Maatfchappy; Geloof me op 's Graavenflein zit m' U met fmart te wachten, Straks vliegt gy in de Kaars, en -—- weg is Vrank en Vry! Maar laat ik evenwel eens ernftig met UTpree* ken:

Durft Gy, ó fchandvlek van het echtBataafsch Geflagt!

Van Deugd, van Godvrucht, ja, zelfs van genade fp reeken,

Daar Ge in wat eerlyk is, in God en Godsdienst lacht? Reeds grys geworden zyt in gruwjyke euveldaaden?

Een braave Vrouw verftoot ? Gy die zich daaglyk vol

Gezoopen, als een beest, blyft in alle ontucht baa« den,

Die Jaaren achter een leeft met een vuige Snol,

Wat denkbeeld vormt Ge U toch wel van het Opperweezen ? Of waand ge dat die God uw gruwelen niet ziet?

Bloost Gy niet op de vraag die 'k U hier geeft te leezen,

Zeg

Sluiten