Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C8)

Zie daar , myn Heer Hekelroêfchryver! zoo als gy ziet myn belofce vervuld, welke ik U in de Vaderlandfche Courant van den 12. April gedaan hebbe. — Wy hadden voor dit ftukjen , of beloofde Versjen , ook wel een tytel Vignet kunnen plaatfen... Ja baas RymerPwy kunnen ook wel Vignetten teekenen , waarlyk zoo goed als gy; maar weet gy hoe wy daaromtrent denken? hoor baas! dat zullen wy u eens juist zeggen: Wy denken, de oude fchurk is de onkosten niet waardig; doch indien wy door den tyd eens te raade wierden, om voor dit blad een Vignet te laaten fnyden, want alledin* gen zyn mooglyk (behalven dat gy een eerlyk Man wordt) dan zouden wy het zelve op zoo eene helfche wyze niet inrichten, als dat voor uwe Snerpende Hekelroede; laaten wy u eens een voorlopig bericht, of fchets van het Vignet geeven, 't welk wy, zo het gebeurt, aan alle Eigenaaren van dit ftukjen zullen vereeren, of door hunne Boekvérkoopers doen vereeren.

Men ziet (verbeeld u, dat ik fpreeke als of het Vignet hier tegen over ftondt) een groote Medail-

jon,

É

Sluiten