Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERZAMELING

VAN

BERICHTEN,

Behelzend© een beredeneerd Verflag van Boeken, Tafelen, Kaarten enz., de Zeevaart betreffende, zo hier te lande als elders in het licht gegeven,

door.

Be Commisfarisfen tot de zaaien, het hepaalen der Lengte op Zee en de verbetering der Zeekaarten betreffende.

EERSTE STUK.

Te AMSTERDAM, r»y GEPvARD HULST van KEULEN, Boek- en Zeekaartverkooper, Compas-, Sextant-, Octant-, Graadboog- en Mathematifche Inftrument-maaker. 1793. Met PfMkgie-

Sluiten