is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte verhaalen voor kinderen van zes tot tien jaaren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 16? )

Alle. Het geweten? — ja, het geweten. — Grootv. Zoo is het. — Dus behoeven wij ons niet te beklagen , dat wij geen' ring hebben, gelijk Almanzor. - Intusfchen bragt zijn Leidsman hem m de binnende gebouwen van dit gefticht. Dit was het groote Opvoedingshuis van de Roxolanen Hier ondc-rrigte hij hem 't geen, waarvan hij nog onkundig was, en wees hem de nuttigheid der onderfcheidene oefeningen aan „ Hier in deze ge„ bouwen wonen de kleinfie kweekelirgen; deze „ oefenen zich alleen in zodanige fpelen, die het „ ligchaam verfterken en leenigen. Daar wonen „ wederom anderen, die wat grooter zijn. — Deze „ oefenen zich reeds op de jagt, en bewaken „ deze gebouwen en de woning van den Vorst. „ Ginds zijn nog meer bejiarden; zij zijn de op. „ zieners der jongere bij hunne fpelen en oefenin" gen. Uit deze kiest de Koning zijne lijfwacht, wanneer hij genoodzaakt wordt, om tegen bui„ tenlandfche vijanden te velde te trekken, r— , Deze jongelingen worden ook onderwezen in 'l zoodanige dingen, die den geest veredelen en be„ fchaveri. — Eindelijk uit deze jonge mannen, " die het binnende gedeelte van dit gebouw be!' wonen, worden door de eerwaardige opzieners '\ van dit gedicht de bekwaamde mannen ujtgeko*' zen en bij den Koning in voorflag gebragt, wanL 4 » neer