Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPERA-BOUFFON. 29

Chimca.

Door ftandvaftigheeden

En teerigheeden,

Hoord fijne reeden

En fijn gebeeden,

Wild het dog lien,

Hy wild fijn leeven

U overgeeven,

Hoord fijne reeden

En fijn gebeeden,

Wild het dog lien

Dat hy fijn waare

Min u verklaare,

Wild het dog lien,

Ah, ah, wild hem eens fien bis.

Sonder hem t'hooren aan en wild hem niet ver-

fteeken; Hy wagt fijn Vonnis af.

A g £ s i e.

Ik fal hem hooren

fpreeken.

Chimca aan Tamtam.

Komt by.

Tamtam.

Den Minnaar komt, en ftuipt met ned'righeid,

Maar fomwyl als hy fiet foo veel hoedanigheid,

Kan hy fijn togten niet geheelyk onderhouwen, Daarom Itoort u niet van 't geen ik gaan vooren houwen,

Want 't is maar om te fien hoe . . ,

D 3 Agjs-

Sluiten