Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

Ën 't nodig, nuttig,.zalig ligt, .

Der Chriftelyke Godsdienftpligt,

In heilbetragtinge naar waarde te waardeeren.

Een Wet, die in deez' opgegeven fchets beftaat,

Kragtdadig te doen gelden;

Is dus van onzen Kerkenraad,

Een allernuttigfte, en nooit volprezen daad; Daar bun verrigringe ons hunne deugden melden. Hy die dan Oeff'ning houd, daar toe Confent verwagt, Moet van zyn goed gedrag en deugdzaam leven , Hoe billyk is deez' eifch .' de klaarfte blyken geven. Want zonder dit word ligt de Godsdienft gantfch verkragt Eu 't nut, door *t zondige misbruik verdreven, (f) Hy mag geen vrije Text, gelyk een Predikant Gewoon is; in zyn' Oefening verklaren: Om dat een wanbegrip, of een waanwys ver/tand , Welligt de zuiv're zin van 't Bybelwoord laat varen | Öm zyne trotsheid, 'k meen zyn oordeel te openbaren: En veelzints fnode Kru;den zaait,

Waar

emeOefenwe waar fan-A.^8 g lieeft men w verwasten van bekend^ ? ff ifl&J L^wTm^T ^ d*ai« len ,;afS Hoererv enïivSf £ ? malcn->v™ verfclti lendegruweJ in ZOor5elS$°^ meer dan eens

voorgevallen,hopend*riif ?erLe.djnder?elycr onderling zvn

onder de zulke welke Vi. a3 ' w,nt ",e" in vmW dagen maakt hébben, Lede„ van zoor, „ T!*'*,6 '^Mffl ™'g «e-

^r/enltiS^

Sluiten