Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'of Leerredeitë/i. g ontgaan: dezen zal tegen wil en dank Van tyd tot tyd ten minsten met echige twyftelihg 'de vfeesfelyké eeuwigheid voor oogën ftellen: deze hardroe'pehdè ïiehv, deze Onloochenbaare 'getuige^ deze onvermydelyke. befchuldiger r* welke altyd in ons midden is , 'zal den bngelo'ovigen overtuigen van 't gevaar j, waar in hy zig zoo vrywillig als 'ohredelyk begeeft: ja in 't midden der Vermaakten zal zy hem zümtyds ontrusten -, .en met benauwdheden overladen. Het Óhgodis'tendom dan, 't zy het zelve beftaat, 'of niet, geeft, of belooft niets goeds haar de dqöd, eh bynaar niets goeds'; maar wel ongerustheid-, of benauwdheid der confeientie in dit leven. Dog zöo het Atheismus valfch is-, is 'er naar dit léven zeer Veel te vreezeh , zeer veel te verliezen; want, zoo 'er eenen 'God is * zal 'er voor den geenen -, die zyn beftaan geloochend hebben, of niet hebben willen gélooven , niets anders dan de alderzwaarft'e ftrafferi-, en 'eéuwigduurehde pynen over zyn.

In tegendeel zoo het geloof in Gods beftaan waar is, zoo is 'cr veel ha dë dood te hoopen voor die gelooft zullen B a heb-

Sluiten