Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of Leerredenen. 2 2^

den zyn tot die eindens van God niet gemaakt, of God word in de zelve berooft van zyn einde. Ik antwoorde, dat, gelyk God de gezonde oogen, voeten, en verhanden, om te zien, wandelen en redeneren gemaakt heeft, hy ook om andere wyze redens, B. V. om zyne vryheid te toonen, of andere, die tot zyn algemein einde even zyn ftrekkende, aan eenige oogen, voeten en verhanden zommige fauten van h begin af, of by verloop van tyd heeft willen laaten overkomen, diehunvaii dit einde beroofden : vervolgens heeft hy die oogen, voeten en verhanden aldus willen maaken tot een ander genoegzaam einde, waar toe zy inderdaad zyn dienende.

Wy hebben nu het ftoffelyk deel van den menfch aanmerkt : laat ons nu het onftoffelyk oft de ziel ook eens bemerken. Een ieder gevoelt in zig iet, het welk pcist, en dit is de ziel : deze hcerfcht als eenen Koning in de kleine wereld van haar lighaam : zy voorziet door bekwaame middelen aan de noodzaakelykheid van 't zelve, en in alle deelen onbewceglyk zynde , beweegt zy door haaren invloed, en beftiert

door

Sluiten