Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

Ü zal haer fchoone hand mild eikënkransfen breijen,

EnGouDAES Overheid, zoo lang die 't volk bemint:» Met Gloriezangen, naer Astréas tempel leijen,

En roemen 't kloek beleid van haer getrouw bewind. Maer hen die eigen grootheid zoeken, En zich tot 's Lands bederf verkloeken , Zal zij vervolgen — zelfs tot in het donker graf. Den laegen Slaef— deh ftoet van weifelende Grooten, Met fchimp, voor 't eerloos voorhoofd ftooten, En rukken 't fnood verraed 't gevloekte momtuig af.

Vliegt nu de norfche haet, beminde Palinuren,

Uw nimmerwankle trouw in 'c vlekloos aengëzigt* Durft ooit de dwang op uwe — op onze vrijheid turen i Dan blijve hij vervloekt die Hechts één voetftap zwigt; Schoon wij de lieve Dichtkunfl eeren, Durft onze hand 't geweer handteren, En wisfelen de lier voor fpeer en beukelaerj Zoo rukken wij, voor'tRegt, met Neêrlands ware Helden, In Mavors rijke glorievelden, En overwinnen of vergaen in 't veeg gevaer!

Uit Naem' der Broederfchepp\ JAN VERVEER.

Sluiten