is toegevoegd aan je favorieten.

De onechte zoon, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. $>?

baron.

Recht goed. Maak uw compliment, Amalia!

amalia.

Verpligt!

de cnaafj maakt complimenten.

baron.

Zeg mij toch, heer graaf! hebt gij u lang in Frankrijk opgehouden ?

DE graaf. / Och, fpreek 'er niet van, heer overfie! ik bid. u ! Gij doorknaagt mij het hart! Mijri vader, die barbaar! hadt de fottife , mij duizend Louis d'or te refuferen , die ik daartoe hadt gedeflineerd. Wel is. waar, ik ben daar eenige maanden geweest; ik heb dat land, vol van bevalligheid, bezogt— en ik zoude 'er veellicht nog zijn, in fpijt van mijn' barbaarfchen vader, indien niet een onaangenaam geval . . .

baron; /pottend. Denklijk eene affaire d'honneur?

de graaf.

Pofat du toutl daar was voor een' cavalier "eene eer te verkrijgen. — Gij hebt van de revolutie gehoord ? Nu ja, gij hebt daarvan gehoord ; gantsch Europa fpreekt 'er van. Eh bienl imaginez - vous L ik ben in Parijs — Ik . . ik pasfeer het palais royal, ik weet van niets — tout d'un coup. Ik zie mij omringd van een hoop canaille; men floot mij hier, men dringt mij daar — men duwt mij met vuisten onder dan neus —- ik vraag: wat is dat? wat zal dat beG rfirt»