Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN

FILEBOUT,

DOKTOR TEGEN DANK.

Vitam regit Fortuna, non Sapiêntia.

CICERO.

Neen, vrind, het ga hoe 't wille, ik zal noch kan niet zwygen;

Ik zie uw zotheid tot te hoog een toppunt fiygen:

Waarom het boerenpak vrywillig niet vergooid,

En in het doktorkleed u deftig opgetooid?

Waarom, als artz, niet dan na honderd knuppelilagen,

De heerelykfte kans tot groot fortuin te wagen ?

Onnoozle filebout, wat handelt gy verdwaasd!

Uw wondre grilligheid maakt iedereen verbaasd.

Gy zegt, opdat ge uzelv' in uwen waan moogt ilreelen,

Dat u de kunde ontbreekt om voor doktoor te/pelen;

Dat gy, infchuur enftal, by beesten opgevoed,

Tot landman zyt gevormd, en landman fierven most,

A Wat

Sluiten