Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar wat onderwerp zal ik, myn geëerbiedigde Toehoorers! ter dezer gelegenheid aan Uwe aandacht voordragen? - Welk belan-

Welle0 Zr1"626 ik my °m tC fta-n? Welke vruchtbare waarheid n™ •,

kelen? - Helaas' iZ n T ^ neiaas! in de rykheid der ftoffe

kón 7 t °n/zienbare beemden der Schilder: kunst aanbieden, dwaalt de keuze onbeftembaar m'trond, de Kompasnaald gelyk, die, Van. alle zyden door den zeilfteen getyklyk £ trokken en te rug gefloten, zich niet weet te ■ vestigen - Hier trekt, hier verlok my >t Be-

ktl * Eefch0Uwe^ gedeL der n * HlGr de vuurgloed der vinding in de

-d der gedaanten in de Tmmo; derorn, de Etherifche lucht- en lichtgewaden des Wzets, ginds, zelfs het Werktuig yke van de kunst, door de hand der Bevalligheid

Z^J°Tder V3nVenuS °mI^en' »^

aardfchen oorfprong op de wieken van hoogere geesten ontfleigerd. - Volfchoon in haar l ! beel hee t de Schilderkunst niets dat gering5 s inZICh: vanhaarbeeld is voortreflvk-

en, tot de minfle der Geniën die beuren fleeP togen, is een Minnewicht van de bloeiendfte |bPonheM Pafos outer en. heiligdo" ftfi - Verdeele zyn onderwerp, die het

ver-?

Sluiten