Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

woonde, die stad was drie-en-twintig uren in het ronde groot, en was vol allerhande volk, die daar negotieerden door alle landen. Van daar trok ik na Frankryk . daar is een stad die Marseille heet, daar ging ik op een schip en zeilde weder na Azia, en zoo voorts na Judea, alwaar ik myne vrienden niet weer vond, want toen had ik al honderd jaren gereist, zoo dat ik zeer bedroeft was , dat ik zoo lang moest leven, ik verliet weder Jerusalem , mits my daar niemand kende, met voornemen my zeiven in perykel te stellen van sterven; maar wat ik deed, het was al om niet, mits het Woord Gods moest voltrokken bly ven . ik kob my sedert dien tyd begeven in bloedige gevegten , waar ik wel honderd steeken kreeg , maar het was zoo veel als op een harden steen ; ik heb schipbreuk geleden en het water hield my akyd boven , tot zy my weder vischten , zoo dat ik niet kan sterven. Ik heb de heele wereld af vyfinaal doorreist, *n daarin vaale veranderingen gezien, die al te'lang zyn om te verhalen. Als dezen Jood dit nu alles verteld had . »stond hy op orn weg te gaan. doch den Bisschop hield hem tages om nog wat te blyven , en wilde h-m geld geven om te reizen , maar de Joo'd zeide dat hy het niet noodig had , dat hy verscheide iaren zonder eeten of drinken kou. zyn Aldus trok de Jood w.edar <veg . en liet het gezelschap, in groote verwoudering.

Sluiten