Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io )

hoedanigheden 'er vereischt worden ifi de Oefenaars der Tekenkunst, tot welker opbouw deeze onze Akademie eigenlyk gefticht wierd; zal het nu onze pligt zyn, in de tweede plaats, de eerfte en eenvoudigfte Lesfen, voor de aankomende Jeugd op dit Oefenfchool, wat nader open te leggen.

De Tekenkunst (*) is de ziel van het lichaam der Schilder-, Beeldhouwen Plaatfny-kunst, welke allen zonder dezelve als dood zyn; zy is de voed« fter van alle nutte kunften en weetenfehappen, inzonderheid van de Schryfkunst, de Sterre- en Aardrykskunde; zy fpreekt alle taaien, bewaart het voorledene, getuigt van het tegenwoordige, en fpreekt tot in het toekomende ; kortom, zy verdient van elk gezocht, van elk bemind, te worden : zulk eene weetenfehap is het, welke

(*) Zie de Bepaaling daarvan, in j. buys Redenvoering. 7 Jan. 1767.

Sluiten