Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan zal een reeks van zegeningen,

Zoo vaak op losfen grond verwacht, Voor U uit eed'ler bron ontfpringen,

Wen Gij, vernoegd, Uw' plicht betracht, Daiï zal de deugd Uw heil volmaaken, Dan zult Gij dtrbb'Ien wellust fmaaken

Wanncerge élkaör gelukkig ziet; Dan zal de Godsvrucht de ongelukken, Die U bejceg'nen, min doen drukken,

Diarzc U haar' trouwen bij (land biedt.

Is ook het voorrecht U befchoren»

D:fgc ooit gezegend wordt met kroost, Dat kroost, wil God mijn bec verhooren,

Verftrctke U fteeds tot roem en troost! Dat kreost Tiooge al Uw' zorg verligten , Wanneer 't, nrg jong, tot deugd en plichten

Door U gevormd wordt en befchaafd; En, in den avond van Uw leven, Aan U die zelfde vreugde geven

Die Gj voorheen Uwe Oud'rcn gaaft!

En

Sluiten