Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geluk! driewerf Geluk! lang motte uw heililaat bioeijén; De liefde voor elkaar met uwen leeftyd groeijen,

Betreed het roozenpad fteeds veilig voor gevaar;

Een teergeliefde Telg verblyde u binnen 't Jaar; Zie, Bruigom! op uw ambt des Hemels mildfte Zegen; Het nimmer taanend licht beftraale u allerwegen;

Boei Zielen aan uw dienst; breng paerlen aan di Kroon,

Van Sions Eerevorst, Gods teerbeminden Zoon. Leef met uw Echtvriendin -— fmaak met uw dierbre maagen, Aan Tefus lof gevvydt, het goede in al uw dagen;

Aanfchouw, veelwaardig paar! met een verjongden geest,

Verrykt in nageflagt, het Zilver Bruiloft Feest. — Geniet dien heildag ook, gy dierbaare Echtelingen! Wiens vyf paar Jaarige Echt zich telkens zag omringen

Met 's Hemels vrye gunst: die gunst verzelle uw treen!

Blyft met uw vrolyk Kroost bevryd van tegenheen! — Vernoegde en cedle rei! geliefde Feestgenooten! 'T zy Bloedverwant of Vriend, in eenen kring beflooten:

U allen wen ach ik heil! deeze Echt zy ons tot vreugd:

Leeft fteeds in overvloed, in ongeltoord geneugt.

3. M,

Sluiten