Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 >

openbaare noodzakeiykheid van dezen aanleg, vol„ gends het co Art. der 'Buraer'yke en Startkund :t Grondregels, waarop de Staatregeling voor lu-r li taafiche Volk is gebouwd, erkennende: authorifeerd het Uitvoerend Bewind van de Bataaffche Re„ publiek, tot het m"ken van eene Waterleiding in eene Valey in de Duinen, (trekkend? zich van tus,, fchen Huisduinen , en het aldaar gevonden wordende Weeshuis , door de Helder , tnt aan het „ NL-uwe Diep; en decreteert, dat de Eigenaars der ,, Landen , waardoor de voorfchreve Waterleiding „ moet worden gebragt, het leggen van dezelve door hunne Landen, op voorwaarde eener billyke fchaêvergoeding, zulLn moeten vergunnen".

Wy onderwerpen niettemin onze gedagten aan Ulieder beter oordeel.

C. van FOREEST. J. F. LEEMANS. M. C. van HALL.

GE-

Sluiten