Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fi SPTEMBER 1798.

337

„ en geadvifeerde aan de beöordeeling, ukfpraak en n beflisdng van deeze Vergadering."

(getekend)

E. M. van BEYMA. CORNELIS van LENNEP. , P. LINTHORST.

En heeft deeze Vergadering zich rrtet voorfchrev.e" Rapport geconformeerd, en als nu over het Bef uit gedelibereerd hebbende, zynde hetzelve Bef uit ter deezer Kamer drie maaien geleezen, als de eerflemaal d<n 31. Augustus,, de tweede den 5, cn de derde den 12. deezer; heeft de Vergadering ingevolge Articui 32. Litt. d. van het Reglement B, der Staatsregeling, gedecreteerd;

■ De Tweede Kamer overweegende, dat het middel van Verpondinge op den Lande, is, eene vaste, en permanente belasting, op welke de vermeerdering of vermindering der waarde geen de minste invloed heeft; kunnende daaruit blyken, dat, door aanfpoeling of vergrooting van zulke Uiterwaarden , de Verpondingen niet verzwaard worden; en 'er bovendien gedeeltens in deeze Republiek zyn, daar niets als het volftrekt Onvermogen van den Schuldenaar, hem van de betaaling kan bevryden,,en de Verpondingen federt langen tyden heeft moeten worden betaald, van Landen door de Zee ten.eenenmaal verzwolgen;

Overweegende: dat ook uit de Misfive by het Befluit overgelegd niet confteerd, wanneer Arie van Schaik Eigenaar van die bewuste Uiterwaard is geworden, en op welke Conditiën, noch hoe groot, ge-.

X 5 mol-

Sluiten